Monelle Sewberath Misser
Tandarts
Genel Kromokarso
Tandarts
Abdelilah El Hassouni
Mondhygienist
Nouhaila Ben Sallah
Tandartsassistente
Shaida Gulzar
Tandartsassistente
Aicha Ezzafzafi
Tandartsassistente
Esma Simsek
Preventie Assistente
Cattie Deosarran
Balie Assistente

Praktijk

Nakomen afspraken
Als extra service ontvangt u 2 werkdag van tevoren ter herinnering aan uw afspraak een sms. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering betekent niet dat u geen afspraak heeft.

Te laat komen op een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens de planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Afspraken verzuimen
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen, behouden wij ons recht om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Klacht?
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor € 75,- een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-

Menu